Tag - Amino Asitler Hakkında

Amino Asit Çeşitleri

Amino Asit Çeşitleri; Tıp dünyası amino asitleri 2 ana gurupta sınıflandırır bunlar esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitlerdir.
 
ESANSİYEL (TEMEL) AMİNO ASİTLER (Vücut tarafından sentezlenmeyen)
 
Esansiyel amino asitler demek Vücutta sentezlenmeyen ve dışarıdan mutlak alınması gereken protein yapı taşları demektir. İnsan vücudundaki protein yapılarının temellerini oluşturan 20 çeşit amino asit bulunmaktadır. Bu amino asitler protein yapılarının temelleri olmasıyla birlikte, doğal olarak insan vücudunun da temellerini oluştururlar. Ancak insan vücudu doğumundan büyüme çağına kadar geçen sürede bu 20 amino asitten sadece 10 tanesini kendi […]

})